Εργασίες εντός του Λεβητοστασίου

Οι εργασίες με τις οποίες ασχολείται ένας τεχνίτης στο Λεβητοστάσιο είναι:

Επιθεώρηση Λεβητοστασίου

 1. Το λεβητοστάσιο τηρεί τις καθορισμένες από τον Γ.Ο.Κ. Διατάξεις.
 2. Η πόρτα του Λεβητοστασίου ανοίγει προς τα έξω
 3. Υπάρχουν σωληνώσεις αερίων ή αποχετεύσεων
 4. Η ηλεκτρική εγκατάσταση τηρεί τους κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας (εσωτερική στεγανή εγκατάσταση)
 5. Εχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για περίπτωση φωτιάς (δηλαδή βαλβίδα ασφαλείας στην γραμμή του πετρελαίου, πυροσβεστήρας αυτόματος αναλόγως του όγκου της δεξαμενής κ.λ.π.)
 6. Υπάρχει θυρίδα εξαερισμού με περσίδες όπως προβλέπει ο Γ.Ο.Κ.
 7. Τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις ως προς την τοποθέτηση του λέβητα και του καυστήρα
 8. Υπάρχει στον Λέβητα διπλός θερμοστάτης ασφαλείας που αποβλέπει στην προστασία από υπερθέρμανση του λέβητα και άμεση διακοπή λειτουργίας του καυστήρα
 9. Διαπίστωση αν υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας στον λέβητα σε δίκτυα κλειστού κυκλώματος κ.λ.π.
 10. Έλεγχος αν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται μέσα στο Λεβητοστάσιο πρέπει να μονωθεί, ή να μεταφερθεί σε ξεχωριστό χώρο

Συντήρηση

 1. Καθαρισμός Λέβητα
 2. Η πόρτα του Λέβητα πρέπει να μονωθεί αν το υπάρχον μονωτικό έχει καταστραφεί
 3. Να στεγανοποιηθεί αν χρειάζεται ο Λέβητας
 4. Να καθαρίζονται με συρμάτινη βούρτσα οι σωληνώσεις του (φλογαυλοί ,ή τούμπα, ή αυλοί) και αν αυτό είναι αδύνατο να γίνει με βούρτσα να χρησιμοποιείται ειδικό υγρό
 5. Να καθαρίζονται οι συλλέκτες του Λέβητα και οι γωνίες της καμινάδας καθώς και ο συλλέκτης του καπνοσυλλέκτη αν υπάρχει 5. Να τοποθετείται φύλλο αμίαντος ή κορδόνι όπου χρειάζεται

Συντήρηση Καυστήρα

 1. Καθαρισμός φίλτρου γραμμής πετρελαίου
 2. Καθαρισμός φίλτρου αντλίας
 3. Καθαρισμός σωλήνων καυστήρα (σωληνάκια)
 4. Καθαρισμός Μπέκ και αντικατάσταση αυτού κάθε χρόνο
 5. Καθαρισμός ανεμιστήρα
 6. Καθάρισμα ακίδων σπινθηριστού και ρύθμιση αυτών στα σημεία που αναφέρει ο κατασκευαστής
 7. Καθάρισμα αεροθάλαμου καυστήρα
 8. Λίπανση μοτέρ καυστήρα, αν αυτό απαιτείται
 9. Καθαρισμός φωτοαντίστασης με μαλακό ύφασμα και αντικατάσταση αυτής στην παραμικρή ανωμαλία

Εκκίνηση Καυστήρα – Δοκιμές

 1. Ελέγχουμε αν η ηλεκτρική σύνδεση έγινε βάσει του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού
 2. Ελέγχουμε αν η φωτοαντίσταση (φωτοκκύταρο) βρίσκεται στην κανονική της θέση
 3. Ρυθμίζουμε τον υδροστάτη του λέβητα ή τον πιεζοστάτη στην κατάλληλη θερμοκρασία
 4. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία
 5. Ρυθμίζουμε τον υπάρχοντα διπλό υδροστάτη εμβαπτίσεως με διαφορά θερμοκρασίας 10 δηλαδή 80 και 90 βαθμούς Κελσίου ως προς την ασφάλεια του λέβητα (Σε πίνακα λέβητα ρυθμίζουμε αντίστοιχα τον υδροστάτη του λέβητα και την θερμική ασφάλεια)
 6. Μετράμε την παροχή πετρελαίου από την αντλία με ειδικό μανόμετρο και φέρουμε την πίεση της στην κατάλληλη και αναφερόμενη από τον κατασκευαστή του καυστήρα
 7. Ρυθμίζουμε και τον ανάλογο αέρα ώστε η καύση να γίνεται όσο μπορούμε καλύτερη έτσι που να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο απόδοσης του λέβητα τον ελάχιστο στον βαθμό αιθάλης και ρύθμιση CO2 .Τούτο το καταφέρνουμε με διάφορους χειρισμούς και με συσκευές ρύθμισης

Τελικός έλεγχος παρατηρήσεις

 1. Όσο αφορά τα όργανα αυτοματισμού, πρέπει να γίνεται δοκιμαστικός έλεγχος λειτουργίας και μπλοκαρίσματος. Εδικά για τα ηλεκτρονικά κυτία και τους πυροστάτες να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος μια φορά την σαιζόν, αυτό προς αποφυγήν απρόβλεπτων συνεπειών.
 2. Εάν υπάρχει πυροστάτης τότε καθαρίζουμε τις επαφές του. Το θερμικό ελατήριο το οποίο εφ όσον είναι κατεστραμμένο το αντικαθιστούμε και τέλος προσπαθούμε να βρούμε πιθανή βλάβη του.
 3. Μπορούμε με διάφορους θερμοστάτες να πετύχουμε τον αυτοματισμό λειτουργίας του καυστήρα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με διάφορους αυτοματισμούς να δώσουμε την πλήρη ασφάλεια στην εγκατάσταση.
 4. Καλό θα είναι σε οποιαδήποτε αγορά που κάνετε να ζητάτε από τον προμηθευτή σας τα αναλυτικά προσπέκτους των καυστήρων, ανταλλακτικών κ.λ.π.

Σημειώσεις

 1.  Όλα τα παραπάνω (Εργασίες εντός των Λεβητοστασίων) είναι από ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε από το σωματείο τεχνητών εγκαταστάσεων και συντήρησης λεβητοστασίων «Ο Ήφαιστος»
 2. Προτιμάτε να κάνετε τις συντηρήσεις σας κατά την διάρκεια του θέρους