Συνήθη προβλήματα καυστήρων – Πρακτικές συμβουλές για συντηρητές

Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για συντηρητές για τα συνήθη προβλήματα καυστήρων με συμβουλές για το πως να τα αντιμετωπίσετε.

Χειρισμός Μπέκ

 • Να είναι πάντα μέσα στην συσκευασία του.
 • Μην πιάνετε με βρώμικα χέρια το ακροφύσιο του Μπέκ.
 • Μην μεταφέρετε το Μπέκ χωρίς συσκευασία μέσα στις τσέπες ή την εργαλειοθήκη.

Γιατί έχουμε σταγονίδια και κατάλοιπα καύσης στην μπούκα;

 • Ελαττωματικό Μπέκ.
 • Κακή σε μοίρες εκλογή Μπέκ.
 • Μεγάλη πίεση καυσίμου.
 • Κακή ρύθμιση κεφαλής (Μπέκ πολύ πίσω)..
 • Βρωμιές στην μπούκα.
 • Δεν κλείνει καλά η βαλβίδα πετρελαίου.
 • Τα ηλεκτρόδια είναι πολύ μπροστά.
 • Αλλαγές στην πίεση καυσίμου από ελαττωματική αντλία.
 • Διαρροή μεταξύ Μπέκ και υποδοχής
 • Μεγάλη θερμοκρασία ακτινοβολίας στην μπούκα.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός Μπέκ;

Η διάρκεια ζωής ενός Μπέκ εξαρτάται:

 • Από τις ώρες λειτουργίας.
 • Από την καθαρότητα του πετρελαίου.
 • Από το διάστημα που έχουμε καλές τιμές CO2.

Τι να κάνουμε τα παλαιά Μπέκ;

Πρέπει να μην χρησιμοποιούμε τα παλαιά Μπέκ. Καλύτερα είναι να τα πετάμε.

Ο ρόλος του αέρα προσαγωγής στον καυστήρα

Ένας οικιακής χρήσης καυστήρας καταναλώνει περίπου 60 κυβικά μέτρα ανά ώρα αέρα. Αν η ποσότητα του αέρα είναι λιγότερη τότε έχουμε κάπνα.
Τα κατάλοιπα της κάπνας επικάθονται στην μπούκα και έχουμε παρέκκλιση της φλόγας και κάπνα.

Ποια είναι ακριβώς η θέση του Μπέκ;

Η θέση του Μπέκ καθορίζεται από τον κατασκευαστή καυστήρων. Εάν είναι πολύ μπρος τότε έχουμε κακή ανάφλεξη, γιατί η ταχύτητα του αέρα είναι πολύ μεγάλη.  Μετά το άναμμα η φλόγα δεν είναι σταθερή.  Εάν είναι πολύ πίσω τότε βρέχεται ή μπούκα και ο διασκορπιστήρας

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που δεν έρχεται πετρέλαιο στο Μπέκ;

 • Υπάρχει πετρέλαιο στην δεξαμενή;
 • Είναι η βαλβίδα πετρελαίου ανοικτή;
 • Είναι η αντεπίστροφη βαλβίδα τοποθετημένη σωστά;
 • Περιστρέφεται η αντλία;
 • Μήπως το κόμπλερ μεταξύ αντλίας και κινητήρα είναι κομμένο;
 • Μήπως η υποπίεση στην αντλία είναι μεγάλη;
 • Μήπως υπάρχει αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης καυστήρα;
 • Είναι το φίλτρο καθαρό;
 • Η βαλβίδα του καυστήρα ανοίγει;
 • Ο σωλήνας που συνδέεται το Μπέκ είναι καθαρός;
 • Είναι τα φίλτρα του Μπεκ και της αντλίας πετρελαίου καθαρά;
 • Μήπως το Μπέκ είναι βουλωμένο;
 • Είναι το πετρέλαιο κρύο παγωμένο ή παχύρρευστο;

Να καθαρίζουμε το Μπέκ;

Προτιμότερο είναι να το αντικαθιστούμε με ένα καινούργιο παρά να το καθαρίζουμε. Κατά τον καθαρισμό του Μπέκ από κατάλοιπα υπάρχει πιθανότητα καταστροφής του. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το δούμε με γυμνό μάτι

Σε ποιες περιπτώσεις ξεκινά ο καυστήρας ανώμαλα;

Όταν η καύση αρχίζει με μια μικρή έκρηξη πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω:

 • Ο σπινθήρας σχηματίζεται μεταξύ ακίδας και κεφαλής καύσης και όχι μεταξύ των ακίδων.   Κακή ρύθμιση ακίδων.
 • Μετά από πολλά ανεπιτυχή ξεκινήματα ένα σύννεφο από πετρέλαιο έχει γεμίσει τον θάλαμο καύσης. Στο νέο ξεκίνημα αναφλέγεται το νέφος πετρελαίου με μια μικρή έκρηξη. Αν δεν ξεκινά ο καυστήρας μετά από μια – δύο προσπάθειες είναι καλύτερο να ψάξουμε για την βλάβη και όχι να προσπαθούμε άσκοπα.
 • Το Μπέκ είναι πολύ μπροστά
 • Πολύ κακή εκνέφωση από ελαττωματικό Μπέκ.
 • Ατμοποίηση και ανάφλεξη των σταγονιδίων που στάζουν μεταξύ Μπέκ και υποδοχής.

Γιατί δημιουργείται καπνός κατά την καύση;

Η θεωρία της δημιουργίας κάπνας κατά την καύση είναι πολύ περίπλοκη.   Γενικά δημιουργείται όταν η ποσότητα αέρα κατά την καύση δεν είναι κανονική. Όλα τα σταγονίδια πετρελαίου πρέπει να ενωθούν με την ίδια ποσότητα αέρα.

Αυτό είναι αποτέλεσμα:

 • Κακής εκνέφωσης
 • Κακή μίξη πετρελαίου με αέρα.
 • Για την αποφυγή:
 • Σωστή χρήση του Μπέκ
 • Σωστή εκλογή και τοποθέτηση Μπέκ
 • Σωστή ρύθμιση πίεσης
 • Σωστός καθαρισμός ανεμιστήρα και μπούκας
 • Σταθερός ελκυσμός καμινάδας
 • Σωστή θερμοκρασία καυσίμου

Τι κάνει την φλόγα πολύ μακριά;

Αν η φλόγα είναι πολύ μακριά χτυπάει πάνω στην επιφάνεια του λέβητα και ένα μέρος του πετρελαίου μένει άκαυτο, επικάθεται πάνω στις επιφάνειες αυτές και έχουμε σπατάλη καυσίμων.

Τι μπορεί να συμβαίνει;

 • Μικρό σε μοίρες Μπέκ.
 • Το πετρέλαιο είναι πολύ κρύο. Όταν το πετρέλαιο είναι παχύρρευστο παράγει κατά τον ψεκασμό μεγαλύτερα σταγονίδια. Αυτά χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο για να ενωθούν με τον αέρα και να καούν έναντι του χρόνου που χρειάζονται τα κανονικά σταγονίδια.
 • Πολύ μεγάλο σε παροχή Μπέκ για τον θάλαμο καύσης
 • Κεφαλή καύσης ανάμειξης κακορυθμισμένη.
 • Μικρή πίεση καυσίμου.

Τι κάνει την φλόγα να παρεκλίνει;

Η φλόγα παρεκλίνει όταν έχουμε:

 • Κατεστραμμένο Μπέκ.
 • Βρωμιά στο Μπέκ
 • Καρβουνιά στο Μπέκ
 • Κακό κεντράρισμα Μπέκ
 • Κακή συμμετρία στην κεφαλή ανάμειξης καύσης.

Γιατί δημιουργούνται «αστράκια» γύρω από την φλόγα;

Η κακή εκνέφωση δημιουργεί μεγάλα σταγονίδια τα οποία δεν καίγονται αμέσως και δημιουργούνται τα λεγόμενα «αστράκια».

Τι τα δημιουργεί;

 • Χαμηλή πίεση πετρελαίου.
 • Ελαττωματική μπούκα ή Μπέκ.
 • Παχύρρευστο πετρέλαιο (κρύο;)
 • Μεγάλη περίσσεια αέρα.

Διαρροή μεταξύ Μπεκ και υποδοχής

Το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν βρωμιές ή έχετε παρασφύξει το Μπεκ και έχετε χαλάσει την πολύ λεπτή σε ανοχές επιφάνεια στεγανοποίησης του Μπεκ.

Για μια σωστή τοποθέτηση του Μπέκ καθαρίστε καλά το Μπέκ και την υποδοχή και σφίξτε προσεκτικά.

Μπορεί η εκλογή Μπέκ να επηρεάσει την θερμοκρασία καυσαερίων προς τα κάτω;

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων είναι μικρή (κάτω των 180 °C) είναι ένα σημείο οικονομικής λειτουργίας.  Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος λόγω
υγροποιήσεων καταστροφής καμινάδας, καπναγωγού, λέβητα.

Γι αυτό πρέπει να ελέγξουμε τα παρακάτω:

 • Έχει επιλεγεί μικρό Μπέκ
 • Χαμηλή πίεση πετρελαίου
 • Είσοδος κρύου αέρα στον λέβητα.

Αν μετρήσουμε CO2 στην καμινάδα πολύ πιο μικρό από αυτήν του θαλάμου καύσης τότε έχουμε εισροή αέρα στον λέβητα από την πόρτα του ή από άλλο σημείο.

Μπορεί η εκλογή Μπέκ να επηρεάσει την θερμοκρασία καυσαερίων προς τα άνω;

Η υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων (πάνω από 200 °C) είναι σημάδι κακής λειτουργίας.

Μερικές από τις αιτίες είναι:

 • Μεγάλη περίσσεια αέρα, μικρή αναλογία CO2.
 • Κάπνα στις επιφάνειες καύσης του λέβητα (στον φλογοθάλαμο).
 • Μεγάλη πίεση καυσίμου
 • Πολύ μεγάλο σε παροχή Μπέκ
 • Δεν υπάρχουν στροβιλιστήρες (κόφτρες) στον λέβητα.

Γιατί αυξομειώνεται η παροχή στην έξοδο του Μπέκ;

Αυτή την αυξομείωση θα την δούμε όταν τοποθετήσουμε το μανόμετρο στην αντλία πετρελαίου του καυστήρα.

Πρέπει να ελέγξουμε:

 • Βρώμικο φίλτρο αντλίας, φίλτρο γραμμής πετρελαίου ή Μπέκ
 • Κακή λειτουργία ή βρωμιά στην βαλβίδα αντεπιστροφής
 • Ελαττωματικό κόμπλερ αντλίας
 • Ελαττωματική ή βρώμικη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου

Σταγονίδια καυσίμου στην μπούκα

α) Σταγόνες κατά την διάρκεια του ανάματος:

 • Πολύ χαμηλή πίεση καυσίμου
  Βρωμιά στην βαλβίδα ή στα φίλτρα

β) Κατά την διάρκεια λειτουργίας

 • Μπέκ πολύ πίσω από τον διασκορπιστήρα
 • Οι ακίδες δεν είναι σε σωστή θέση
 • Δεν είναι τοποθετημένο το Μπέκ στεγανά
 • Βρωμιά και καρβουνιά γύρω από το ακροφύσιο του Μπεκ
 • Βλάβη του Μπέκ
 • Μικρή πίεση καυσίμου

γ) Κατά το σταμάτημα

 • Αέρας στον σωλήνα μεταξύ Μπέκ και βαλβίδας πετρελαίου
 • Ελαττωματική ή βρώμικη βαλβίδα πετρελαίου

Τι κάνει την φλόγα να παρεκλίνει;

Η φλόγα παρεκλίνει όταν έχουμε:

 • Κατεστραμμένο Μπέκ.
 • Βρωμιά στο Μπέκ
 • Καρβουνιά στο Μπέκ
 • Κακό κεντράρισμα Μπέκ
 • Κακή συμμετρία στην κεφαλή ανάμειξης καύσης.