Υπολογισμός σωλήνωσης τροφοδοσίας καυστήρα

Υπολογισμός σωλήνωσης τροφοδοσίας καυστήρα ανάλογα με το ύψος και τη θέση εγκατάστασης.

Τροφοδότηση από ψηλά και από το κάτω μέρος της δεξαμενής καυσίμων

Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει το ύψος (Η1) να είναι πάνω από 4 μέτρα, γιατί θα έχουμε πρόβλημα στην αντλία πετρελαίου.

Σωλήνωση σύνδεσης δεξαμενής / καυστήρα

Η τροφοδότηση του καυστήρα στην περίπτωση αυτή γίνεται με ένα σωλήνα, που ξεκινά λίγο πάνω από τον πυθμένα της δεξαμενής. (Σχέδιο 31)Η παροχή που υπάρχει στην αντλία πετρελαίου για την σύνδεση του σωλήνα επιστροφής, πρέπει να ταπωθεί.

Σε ορισμένους τύπους αντλιών πετρελαίου πρέπει να γίνει ιδική ρύθμιση.

Επιτρεπόμενα μήκη σωλήνων τροφοδοσίας καυστήρα
Το μήκος του σωλήνα αυτού, εξαρτάται (α)από το ύψος (Η1), (β) την διάμετρο του, (γ) από την απαιτούμενη παροχή πετρελαίου (την ικανότητα του Μπεκ), (δ)την ποιότητα και την θερμοκρασία του πετρελαίου. (Πίνακας 1)

Παράδειγμα

Αν το ύψος (Η) είναι 0,5 μέτρα, η ικανότητα του Μπεκ 1,30-2,00 USg/h, η θερμοκρασία του πετρελαίου 20 βαθμούς Κελσίου και η διάμετρος του σωλήνα 6mm τότε (όπως φαίνεται στον πίνακα), το μήκος του σωλήνα παροχής πετρελαίου (L) πρέπει να είναι 6 μέτρα

Τροφοδότηση από χαμηλά ή από το πάνω μέρος της δεξαμενής

Τροφοδότηση από ψηλά και από το κάτω μέρος της δεξαμενής καυσίμων

Θέση τοποθέτησης καυστήρα σε σχέση με τη δεξαμενή πετρελαίου
Όταν (α) η δεξαμενή είναι χαμηλότερα από τον καυστήρα και (β) η τροφοδότηση γίνεται από το πάνω μέρος της τότε ο πυθμένας της, δεν πρέπει να είναι κάτω των 4 μέτρων από τον καυστήρα, γιατί καταστρέφεται ευκολότερα η αντλία πετρελαίου.

Στην περίπτωση αυτή, αναγκαστικά χρησιμοποιούμε ένα σωλήνα τροφοδοσίας και ένα σωλήνα επιστροφής πετρελαίου.

Οι σωλήνες αυτοί, καταλήγουν λίγο πάνω από την πυθμένα της δεξαμενής και το μήκος τους σε μέτρα είναι ανάλογο

  • (α)του ύψους (Η1),
  • (β)της διατομής του σωλήνα,
  • (γ)της ποιότητας και της θερμοκρασίας του πετρελαίου.

και υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:Πίνακας διαμέτρων και αποστάσεων σωλήνωσης τροφοδοσίας πετρελαίου

Στο τέλος του σωλήνα τροφοδοσίας, (μέσα στην δεξαμενή) πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής, για να μην αδειάζει.Πολλοί εγκαταστάτες συνδέουν τον σωλήνα επιστροφής στον σωλήνα παροχής με ένα ταυ σύνδεσης κοντά στον καυστήρα. Χωρίς αυτό να είναι λάθος η τροφοδότηση από το πάνω μέρος της δεξαμενής όπως ακριβώς φαίνεται στο δεύτερο σκαρίφημα  έχει πολλά προτερήματα, όπως για παράδειγμα την ευκολότερη εξαέρωση της αντλίας και την άνετη (χωρίς πιέσεις) λειτουργία της.

  • Το ύψος (Η1) και το μήκος (L1 ) είναι σε μέτρα .
  • Το μήκος (L1) ισχύει για σωλήνα διαμέτρου 10mm.
  • Θερμοκρασία πετρελαίου 20 βαθμούς Κελσίου.

Παράδειγμα:

Για ύψος (H1) 3,5 μέτρα, το μήκος του σωλήνα (L1) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 μέτρα αν η διάμετρος του είναι 10mm