Κυκλοφορητές

Σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης το νερό αφού θερμανθεί μέσα στον λέβητα μεταφέρεται στα θερμαντικά σώματα (ή σε μπόιλερ ή σε άλλο μέσο) για την απόδοση ενός ποσού θερμότητας.  Στην συνέχεια μεταφέρεται και πάλι στον λέβητα για να θερμανθεί ξανά.  Το ζεστό νερό είναι ελαφρύτερο του κρύου και γι αυτό έχει την τάση να ανεβαίνει προς τα πάνω (προς τα θερμαντικά σώματα. Την εγκατάσταση που λειτουργεί έτσι την ονομάζουμε εγκατάσταση φυσικής κυκλοφορίας ή εγκατάσταση με βαρύτητα.   Σήμερα εγκατάσταση φυσικής κυκλοφορίας έχουμε σχεδόν μόνο στους ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Σήμερα εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με βεβιασμένη κυκλοφορία νερού. Έτσι αποφεύγουμε μια σειρά από μελέτες για την εφαρμογή των οποίων απαιτούνται μεγάλες διατομές σωληνώσεων και ειδικές κατασκευές.

Για να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις θέρμανσης βεβιασμένης κυκλοφορίας απαιτείται η χρήση κυκλοφορητών.

 

Κυκλοφορητές inverter

 

Ο κυκλοφορητής είναι μια αντλία φυγοκεντρικού τύπου που κινείται με την βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Μεταφέρει το νερό από το λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα και από αυτά ξανά πίσω στον λέβητα.Κύριες εφαρμογές κυκλοφορητών

Οι κυκλοφορητές κυρίως χρησιμοποιούνται :

  • Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό
  • Σε κλειστά βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας υγρών
  • Σε ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης
  • Σε αυτονομίες κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσηςΔιάκριση κυκλοφορητών

Οι κυκλοφορητές ανάλογα με τον τρόπο λίπανσης τους διακρίνονται σε :

  • Υδρολίπαντους
  • Ελαιολίπαντους

Σήμερα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα υδρολίπαντους κυκλοφορητές.

Περιγραφή

Κάθε κυκλοφορητής αποτελείται από την φτερωτή πού είναι το τμήμα ώθησης, τον ηλεκτροκινητήρα που εξασφαλίζει την περιστροφή της φτερωτής, το κέλυφος όπου κινείται η φτερωτή και το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων. Στους υδρολίπαντους κυκλοφορητές όλα τα περιστρεφόμενα μέρη βρέχονται από το νερό που κυκλοφορεί μέσα σε αυτά. Το νερό λιπαίνει και ψύχει τον κυκλοφορητή.

Τα πλεονεκτήματα των υδρολίπαντων κυκλοφορητών είναι η αθόρυβη λειτουργία τους, η απλή κατασκευή τους και δεν χρειάζονται συντήρηση.

Επίσης λόγω της μικρής αντίστασης δεν δημιουργούν εμπόδιο στην φυσική κυκλοφορία του νερού αν αυτοί χαλάσουν. Έτσι η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει με φυσική κυκλοφορία μέχρι να επισκευαστεί ο κυκλοφορητής.

Οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές λειτουργούν με καθαρό νερό. Ακάθαρτο νερό μπορεί να κάνει κακό στον κυκλοφορητή (συνήθως φρακάρει η φτερωτή και καταστρέφεται ο ηλεκτροκινητήρας).