Βαθμός απόδοσης λεβήτων

Βαθμός απόδοσης λέβητα

Τον βαθμό απόδοσης ενός λέβητα μπορούμε να τον υπολογίσουμε κατά προσέγγιση από την ακόλουθη σχέση:

BA=100 x QA / (B x HK) όπου:

ΒΑ=Βαθμός απόδοσης

QA=Η ονομαστική ισχύς του λέβητα σε Kcal/h

Β= Η ωριαία κατανάλωση καυσίμου σε Κg/h

HK=Κατώτερη θερμική δύναμη καυσίμου σε Kcal/h (για πετρέλαιο 10.500)

Παράδειγμα

QA=20.000Kcal/h,

Β=2kg/h,

HK=10.500 Kcal/h

και εφαρμόζοντας την σχέση έχουμε: BA=100*20.000/2*10.500=95,2%

 

Ετήσιος Βαθμός απόδοσης

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, είναι ο ετήσιος βαθμός απόδοσης. Αυτό, μαζί με την σωστή επιλογή της ισχύος του λέβητα, αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομία σε καύσιμα.

Ο βαθμός απόδοσης της καύσης ή ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα για το μέγεθος κατανάλωσης καυσίμων. Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Ετήσιος βαθμός απόδοσης, είναι η ενέργεια (θερμότητα) που παράγει ο λέβητας, μείον τις απώλειες των καυσαερίων, τις θερμικές απώλειες του λέβητα και τις απώλειες διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Είναι δηλαδή, η θερμότητα που έχουμε για την θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης.

  • Απώλειες καυσαερίων, είναι η θερμότητα που χάνουμε από την καπνοδόχο
  • Απώλειες λέβητα, είναι η θερμότητα που εκπέμπεται από τον λέβητα στο περιβάλλον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του
  • Απώλειες διακοπής, είναι η θερμότητα που χάνει ο λέβητας προς το περιβάλλον και την καπνοδόχο, όσο ο καυστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας
  • Βαθμός απόδοσης καύσης, είναι η θερμότητα καύσης (100%) μείον απώλειες καυσαερίων

Το ιδανικότερο θα ήταν, να είχαμε ετήσιο βαθμό απόδοσης 100%, που σημαίνει ότι όλη η ενέργεια που παρήχθη, μετατράπηκε σε ωφέλιμη ενέργεια.

Αυτό βέβαια είναι πρακτικά αδύνατο γιατί ήδη 10% απώλειες έχουμε από τα θερμά καυσαέρια (180 βαθμούς Κελσίου), που βγαίνουν από την καπνοδόχο.

Απώλειες έχουμε επίσης, από τον λέβητα, τις σωληνώσεις κ.λ.π.

Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση, ο βαθμός απόδοσης της όλης εγκατάστασης, μπορεί να είναι περίπου 86%. Ακόμη και η τιμή αυτή επιτυγχάνεται σπάνια και μόνο όταν η εγκατάσταση είναι καινούργια.
Για υψηλό βαθμό απόδοσης απαιτείται:

  • Λέβητας και σωληνώσεις ισχυρά μονωμένες
  • Ο λέβητας να μην βρίσκεται σε αναμονή, για να αποφύγουμε τις απώλειες διακοπής και λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός απόδοσης καύσης (πάνω από 90%)
  • Μικρός σε διαστάσεις λέβητας, με μικρή περιεκτικότητα νερού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις (όχι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται).

Αν κανείς ψάξει προσεκτικά τα πιθανά σημεία απωλειών σε μια κεντρική θέρμανση, τότε θα διαπιστώσει πώς δεν είναι καθόλου απίθανο, ότι από μια επίσημη έρευνα προέκυψε ένας μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης, κάτω από 40%. Αυτό σημαίνει ότι το 60% των καυσίμων που αγοράζουμε χάνεται.Στόχος μας είναι να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 90% και αυτό θα το πετύχουμε, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο οικονομικό λέβητα και μια σύγχρονη οικονομική εγκατάσταση λεβητοστασίου.Δεν αρκεί όμως μόνο η σύγχρονη εγκατάσταση. Χρειάζεται και σύγχρονη αντίληψη και γνώση για την σωστή λειτουργία της. Για παράδειγμα, από ένα μόνο παράθυρο που παραμένει ελαφρά ανοικτό, έχουμε μέσα σε 10 ώρες απώλειες, που αντιστοιχούν σε 3,5 λίτρα περίπου πετρελαίου.