Καυστήρες πετρελαίου και αερίου

Ανάλογα με το καύσιμο, οι καυστήρες κατηγοριοποιούνται σε καυστήρες υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων και μικτούς καυστήρες που μπορούν να κάψουν υγρό και στερεό, ή υγρό και αέριο καύσιμο.

Ανάλογα με τον τρόπο τροφοδοσίας του καυσίμου, οι καυστήρες διακρίνονται σε:

  • Ατμοσφαιρικούς καυστήρες όπου το καύσιμο αναμειγνύεται με το οξυγόνο του αέρα που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα χωρίς χρήση ανεμιστήρα.
  • Καυστήρες διασκορπισμού όπου το καύσιμο διοχετεύεται στο θάλαμο καύσης υπό πίεση και διασκορπίζεται. Οταν η πίεση είναι μικρότερη των 7 bar οι καυστήρες ονομάζονται μη πιεστικοί και όταν η πίεση είναι μεγαλύτερη (10 ~ 20 bar) ονομάζονται πιεστικοί καυστήρες διασκορπισμού.

Οι καυστήρες πετρελαίου διασκορπισμού υψηλής πίεσης, μονοβάθμιοι ή διαβάθμιοι, με ένα ή με δύο μπεκ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σήμερα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και αυτοί θα εννοούνται παρακάτω, με την γενική ονομασία Καυστήρες.