Επιλογή μπεκ καυστήρα

Επιλογή Μπεκ

Επάνω στα μπεκ αναφέρεται η παροχή πετρελαίου σε Κιλά (Kgr/h) ή σε Γαλόνια (gal/h) ανά ώρα.  Η παροχή αυτή αναφέρεται στην ονομαστική πίεση λειτουργίας των καυστήρων πετρελαίου, που είναι 7bar.  Εϊναι όμως δυνατή η ρύθμιση της αντλίας πετρελαίου σε πιέσεις μέχρι και 21bar.   Τα μπεκ στην Ελλάδα ρυθμίζονται σε πίεση ~12bar.

Αυξάνοντας την πίεση της αντλίας πετρελαίου,  αυξάνουμε την παροχή πετρελαίου προς το μπεκ.  Για να υπολογίσουμε την παροχή πετρελαίου σε διαφορετική πίεση από την ονομαστική, θα πρέπει είτε να διαθέτουμε τον πίνακα επιλογής του μπεκ όπως ο παρακάτω, είτε να την υπολογίσουμε εφαρμόζοντας κάποιους εμπειρικούς μαθηματικούς τύπους.

Πίνακας επιλογής μπεκ καυστήρα

Η πίεση της αντλίας προς το Μπεκ εξαρτάται από την θερμοκρασία του πετρελαίου και το είδος του πετρελαίου. Πάντως πρέπει να είναι μεταξύ 20 bar και 7 bar. Για τα ελληνικά δεδομένα μια πίεση της αντλίας πετρελαίου 13-14bar, μπορεί να θεωρηθεί ή κατάλληλη.

Αν δεν διαθέτουμε πίνακα σαν τον παραπάνω, μπορούμε να υπολογίσουμε την παροχή του μπεκ σύμφωνα με τον παρακάτω εμπειρικό κανόνα ότι

 • 50% αύξηση πίεσης σημαίνει 23% αύξηση παροχής
 • 100% αύξηση πίεσης σημαίνει 42% αύξηση της παροχής πετρελαίου και
 • 200% αύξηση πίεσης σημαίνει 73% αύξηση παροχής πετρελαίου.

Για παράδειγμα ένα μπεκ που σε πίεση 7bar παρέχει 1gal/h

 • σε πίεση 10,5bar παρέχει 1,23gal
 • σε πίεση 14bar παρέχει 1,42gal
 • και σε πίεση 21bar παρέχει 1,73gal

Μετατροπή παροχής

 • 1gal = 3,2 Kgr πετρέλαιο ή 3,78 l/h
 • 1 kgr = 1,15 λίτρα
 • 1λίτρο= 0,84Kgr

 

Γωνίες ψεκασμού και τύποι μπεκ

Η γωνία του μπεκ έχει να κάνει με την διαμόρφωση της φλόγας μέσα στον καυστήρα.  Τα μπεκ 30ο δίνουν φλόγα μακριά και στενή, ενώ τα μπεκ 80ο κοντή και φαρδιά όπως στο ακόλουθο σχήμα

Γωνίες μπεκ

Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα Μπεκ με παροχές από 0,3 μέχρι 50 gal/h και γωνίες ψεκασμού 30, 45, 60 και 80 μοιρών

Μπεκ 60 μοιρών χρησιμοποιούμε, όταν το μήκος του φλογοθάλαμου του λέβητα είναι ίσο με την διάμετρό του ή το πλάτος του, 45 μοιρών όταν το μήκος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος και 80 μοιρών όταν το μήκος είναι μικρότερο από το πλάτος εκτός και αν ορίζει άλλα ο κατασκευαστής.

Υπάρχουν Μπεκ που δημιουργούν γεμάτη φλόγα, με λίγο άδεια στην μέση φλόγα, με πολύ άδεια στην μέση φλόγα κ.λ.π.

Τα μπεκ έχουν τυποποιηθεί σε κατηγορίες S, SS, H ,Q κ.λ.π. όπως στον παρακάτω πίνακα.

 

Πίνακες επιλογής μπεκ πετρελαίου

 

Γενικές επισημάνσεις

 • Τα Μπεκ μετριούνται σε usgal/h ή σε Kgr/h και σε πίεση 7 bar
 • Τα Μπεκ έχουν φίλτρο. Υπάρχουν φίλτρα πλαστικά και με πωρόλιθο. Τα φίλτρα με πωρόλιθο είναι καλύτερα.
 • Όταν χρησιμοποιούμε Μπεκ έστω και για λίγη ώρα τότε δεν το αποθηκεύουμε για πολύ καιρό αλλά το ξαναχρησιμοποιούμε γρήγορα, αλλιώς το πετάμε.
 • Με μικρή πίεση αντλίας το πετρέλαιο βγαίνει από το Μπεκ σαν ντους, με μεγάλη σαν σπρέι, ενώ πάνω από 21 bar η φλόγα δεν ελέγχεται.
 • Το Μπεκ πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε χρόνο.
 • Το Μπέκ είναι πολύ μικρό αλλά με μεγάλη σημασία στον κύκλο για την καύση του πετρελαίου.