Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου

Εγκαταστάσεις σε λειτουργία

Στις ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις θέρμανσης κτιρίων για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ, οι απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, η κατ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης και η θερμοκρασία των καυσαερίων ορίζονται ως εξής:

α) Για τα κτήρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000 Kcal/h:

  • Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
  • Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 10%.
  • Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 1 της κλίμακας Bacharach.
  • Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων : 180 °C.

β) Για τα κτήρια που έχουν σταθερές εστίες καύσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη από 400.000 Kcal/h:

  • Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια: 20%.
  • Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 9%.
  • Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης: 2 της κλίμακας Bacharach.
  • Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καυσαερίων : 180 °C.

Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου σε νέες εγκαταστάσεις

Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ και θα τοποθετηθούν σε νέα ή παλαιά κτίρια :
-Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας με τα καυσαέρια 15%
-Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή δείκτη αιθάλης από 0-1 της κλίμακας Bacharach.

 

Διατάξεις για την ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου

Ρύθμιση Καυστήρα πετρελαίου

Όλα τα παραπάνω είναι άρθρο Υπουργικής Απόφασης με θέματα σχετικά για την θέρμανση κτιρίων και νερού. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί έτσι ο καυστήρας, ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της παραπάνω απόφασης.

Μια πλήρης ρύθμιση του καυστήρα επιτυγχάνεται με ειδικά όργανα μέτρησης που μπορεί να είναι ηλεκτρονικά ή απλά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας καυσαερίων

Το θερμόμετρο για την μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 20 περίπου εκατοστών από την έξοδο του λέβητα. Η μέτρηση πρέπει να αρχίσει όταν η θερμοκρασία του νερού του λέβητα φτάσει τους 80 °C.Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγαλύτερη των 180 °C, τότε αλλάζουμε το Μπεκ τοποθετώντας ένα μικρότερης παροχής.

Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 180 °C, τοποθετούμε Μπεκ μεγαλύτερης παροχής. Φυσικά μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την πίεση πετρελαίου (αν αυτό μας επιτρέπεται και αν πρόκειται για μικρή αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων).

Εννοείται ότι οι επιφάνειες καύσης του λέβητα είναι καθαρές, γιατί κάπνα πάχους 2 χιλιοστών στην επιφάνεια του λέβητα, αυξάνει την θερμοκρασία καυσαερίων κατά 40 °C περίπου.

Ρύθμιση CO2

Η ρύθμιση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2, γίνεται με την μείωση ή την αύξηση παροχής αέρα από τον καυστήρα και την μείξη αυτού με το πετρέλαιο. Έτσι, αν μειώσουμε την παροχή του αέρα του ανεμιστήρα έχουμε αύξηση επί της % CO2 και αν ο καυστήρας λειτουργεί με περίσσεια αέρα τότε η περιεκτικότητα αυτή είναι χαμηλή. Με λίγο όμως αέρα έχουμε αύξηση CO2 αλλά και αύξηση του δείκτη αιθάλης. Πριν λοιπόν από την ρύθμιση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τον καυστήρα έτσι, ώστε να έχουμε την επιτρεπόμενη τιμή αιθάλης. Αν αυτό το πετύχουμε και η περιεκτικότητα σε CO2 είναι χαμηλή, τότε προσπαθούμε να πετύχουμε σωστή μείξη καυσίμου και αέρα, μετακινώντας τον διασκορπιστήρα μπρος ή πίσω.

Η μέτρηση του CO2 γίνεται με ειδικά όργανα.

Ρύθμιση αέρα

Η μέτρηση του δείκτη αιθάλης στα καυσαέρια γίνεται με όργανα. Μεγάλη περιεκτικότητα αιθάλης στα καυσαέρια σημαίνει μικρή ποσότητα αέρα σε σχέση με το καύσιμο υλικό. Ρυθμίζουμε την παροχή του αέρα του καυστήρα έτσι, ώστε η τιμή του δείκτη αιθάλης να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Απώλειες θερμότητας

Αν γνωρίζουμε την θερμοκρασία των καυσαερίων και την περιεκτικότητα σε CO2, τότε με την βοήθεια κλίμακας βρίσκουμε την απώλεια θερμότητας με τα καυσαέρια, θερμότητα δηλαδή που χάνεται στο περιβάλλον. Όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία των καυσαερίων και όσο μεγαλύτερη η περιεκτικότητα τους σε CO2, τόσο μικρότερη είναι και η απώλεια αυτή.

Παράδειγμα ρύθμισης καυστήρα πετρελαίου

Παράδειγμα ρύθμισης καυστήρα πετρελαίου