Βλάβη καυστήρα και οδηγίες αποκατάστασης

Βλάβη καυστήρα και οδηγίες αποκατάστασης

 

Βλάβη καυστήρα

Αιτία βλάβης

Αποκατάσταση

Δεν έχουμε παροχή πετρελαίου, δεν ψεκάζει δηλαδή το Μπεκ 1. Άδεια δεξαμενή πετρελαίου
2. Κλειστή η βάνα της δεξαμενής
3. Βουλωμένη παροχή πετρελαίου
4. Δεν ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου
5. Βουλωμένη βάνα πετρελαίου
6. Δεν πρεσάρει η αντλία πετρελαίου
7. Βουλωμένο φίλτρο πετρελαίου
8. Βουλωμένο φίλτρο αντλίας
9.Βουλωμένος σωλήνας πετρελαίου καυστήρα
10. Βουλωμένο Μπεκ
11. Το φωτοκύτταρο βλέπει φως μέσα στον λέβητα πριν το άναμμα
1. Γεμίζουμε την δεξαμενή
2.Ανοίγουμε την βάνα
3. Καθαρίζουμε την γραμμή πετρελαίου
4. Αντικαθιστούμε το πηνίο της βάνας ή το ηλεκτρονικό ή το φωτοκύτταρο
5. Καθαρίζουμε την βάνα
6. Αλλάζουμε ή επισκευάζουμε την αντλία ή αλλάζουμε το κόμπλερ
7. Καθαρίζουμε το φίλτρο
8. Καθαρίζουμε το φίλτρο της αντλίας
9. Καθαρίζουμε τον σωλήνα πετρελαίουτου καυστήρα
10. Το αντικαθιστούμε
11. Αν υπάρχει φως μέσα στον λέβητα πριν την έναρξη λειτουργίας το σβήνουμε, αν δεν υπάρχει αλλάζουμε το φωτοκύτταρο ή το ηλεκτρονικό
Δεν ξεκινά το μοτέρ 1. Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος από το ηλεκτρονικό προς το μοτέρ
2. Πέφτει το θερμικό προστασίας στους τριφασικούς καυστήρες
3. Χαλασμένος πυκνωτής
4.Φρακαρισμένη αντλία πετρελαίου
5.Φρακαρισμένη φτερωτή
1. Προσέχουμε για παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό. Αν υπάρχει τότε αλλάζουμε το ηλεκτρονικό
2. Ρυθμίζουμε σωστά το θερμικό προστασίας ή το αντικαθιστούμε
3. Αλλάζουμε τον πυκνωτή
4. Επισκευάζουμε ή αλλάζουμε την αντλία
5.Καθαρίζουμε, επισκευάζουμε ή αλλάζουμε την φτερωτή.
Έχουμε μαύρο καπνό κατά την καύση 1. Βουλωμένος λέβητας ή καμινάδα ή κακός ελκυσμός
2. Δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση αέρα(λίγος αέρας)
3. Υπάρχει πτώση τάσης ρεύματος
4. Έχει χαλαρώσει η φτερωτή πάνω στον άξονα του μοτέρ
5.Βρώμικη φτερωτή
6. Ελαττωματικό Μπεκ
7. Κρύο πετρέλαιο
8. Κακή ρύθμιση πίεσης αντλίας
9. Μεγάλο Μπεκ
10. Φρακαρισμένη είσοδος αέρα
1. Καθαρίζουμε τον λέβητα ή την καμινάδα
2. Ρυθμίζουμε την ποσότητα του αέρα από το τάμπερ του καυστήρα
3. Φροντίζουμε να έχουμε την σωστή τάση ρεύματος
4. Αλλάζουμε το κόμπλερ ή σφίγγουμε την φτερωτή πάνω στον άξονα
5. Την καθαρίζουμε
6. Αλλάζουμε το Μπεκ με ένα καινούργιο
7. Μονώνουμε την δεξαμενή πετρελαίου ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο
8. Ρυθμίζουμε την πίεση της αντλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
9. Τοποθετούμε το κατάλληλο Μπεκ
10. Καθαρίζουμε την είσοδο του αέρα
Ανάβει ο καυστήρας και μετά από λίγο σβήνει 1. Χαλασμένο φωτοκύτταρο
2.Χαλασμένο ηλεκτρονικό
3.Κακοσυνδεμένο φωτοκύτταρο
1. Αλλάζουμε το φωτοκύτταρο
2. Αλλάζουμε το ηλεκτρονικό
3. Συνδέουμε καλά τα καλώδια του
Δεν δημιουργείται σπινθήρας 1. Κακή τοποθέτηση ηλεκτροδίων
2. Χαλασμένος μετασχηματιστής
3. Χαλασμένο ηλεκτρονικό
4. Κατεστραμμένα καλώδια υψηλής τάσης
5. Μεγάλη πίεση αέρα
6. Βρώμικα ηλεκτρόδια
7. Χαλασμένο φωτοκύτταρο
8. Υπάρχει φως μέσα στον λέβητα
9. Υπάρχει φωτιά μέσα στον λέβητα πριν ανοίξει η βάνα πετρελαίου
1.Τοποθετούμε σωστά τα καλώδια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
2. Αλλάζουμε τον μετασχηματιστή3. Αλλάζουμε το ηλεκτρονικό
4. Αντικαθιστούμε τα καλώδια υψηλήςτάσης με καινούργια
5. Ρυθμίζουμε μεταφέροντας τον διασκορπιστήρα μπρος πίσω
6. Καθαρίζουμε καλά τα ηλεκτρόδια
7. Αλλάζουμε το φωτοκύτταρο
8. Αποκαθιστούμε την βλάβη
9. Σβήνουμε την φωτιά και προσπαθούμε να δούμε αν έχει αέρα ο σωλήνας πετρελαίου του καυστήρα
Κακή ανάφλεξη και όχι σταθερή φλόγα 1. Μεγάλη πίεση αέρα
2. Το Μπεκ πολύ μπροστά
1. Ρυθμίζουμε σωστά τον αέρα
2. Τοποθετούμε το Μπεκ σύμφωνα με τις οδηγίες
Έκρηξη στην αρχή της καύσης (στο ξεκίνημα) 1. Κακός σχηματισμός σπινθήρα
2. Αναθυμιάσεις πετρελαίου μέσα στον λέβητα
3. Το Μπεκ είναι πολύ μπροστά
4. Ελαττωματικό Μπεκ
5. Μεγάλο Μπεκ
6. Διαρροή πετρελαίου μεταξύ Μπεκ και σωλήνα πετρελαίου
7. Μεγάλη αντίσταση λέβητα ή κακός ελκυσμός
1. Τοποθετούμε σωστά τα ηλεκτρόδια ή τα καθαρίζουμε
2. Περιμένουμε να καθαρίσει ο λέβητας ή καθαρίζουμε τα πετρέλαια
3. Τοποθετούμε στην σωστή απόσταση το Μπεκ
4. Αλλάζουμε το Μπεκ
5. Αλλάζουμε το Μπεκ6. Σφίγγουμε καλά το Μπεκ ή αν έχουν καταστραφεί τα πάσα αλλάζουμε τον σωλήνα πετρελαίου7. Εκλέγουμε τον κατάλληλο καυστήρα και την κατάλληλη καμινάδα
Υπάρχουν αστράκια γύρω από την φλόγα 1. Χαμηλή πίεση πετρελαίου
2.Ελλατωματικό Μπεκ
3. Ελαττωματική μπούκα
4. Κρύο πετρέλαιο
5. Πολύς αέρας
1. Αυξάνουμε την πίεση πετρελαίου
2. Αντικαθιστούμε το Μπεκ
3. Αντικαθιστούμε την μπούκα
4.Μονώνουμε την δεξαμενή ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο πετρελαίου
5. Μειώνουμε την παροχή αέρα
Η φλόγα παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά 1. Χαλασμένο ή βρώμικο Μπεκ
2.Βρώμικος διασκορπιστήρας
3.Κακή τοποθέτηση Μπεκ και διασκορπιστήρα
4.Κατεστραμμένος διασκορπιστήρας
5.Στραβωμένος διασκορπιστήρας
1. Αλλάζουμε το Μπεκ με ένα καινούργιο
2. Καθαρίζουμε τον διασκορπιστήρα
3. Τοποθετούμε στις σωστές αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες
4. Τον επισκευάζουμε ή τον αλλάζουμε
5. Τον τοποθετούμε στην σωστή θέση
Η φλόγα είναι πολύ μακριά 1. Μπεκ με μικρή γωνία ψεκασμού
2. Κρύο πετρέλαιο
3. Μεγάλο σε παροχή Μπεκ
4. Μικρή πίεση αντλίας πετρελαίου
5. Μικρή παροχή αέρα6. Κακορυθμισμένος διασκορπιστήρας
1. Τοποθετούμε Μπεκ με μεγαλύτερη γωνία σε μοίρες ψεκασμού
2. Μονώνουμε την δεξαμενή ή τοποθετούμε θερμαινόμενο φίλτρο πετρελαίου
3. Τοποθετούμε Μπεκ με μικρότερη παροχή
4. Αυξάνουμε την πίεση της αντλίας
5. Αυξάνουμε την παροχή του αέρα
6. Τον τοποθετούμε σωστά
Έχουμε μεγάλη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων 1. Πολύς αέρας χαμηλό (CΟ 2)
2. Βρώμικος λέβητας
3. Μεγάλη πίεση καυσίμου
4. Μεγάλο Μπεκ σε σχέση με την ισχύ του λέβητα
5. Κακός κατασκευαστικά λέβητας
6.Δεν υπάρχουν μειωτήρες (στροβιλστές) στον λέβητα
1.Μειώνουμε την παροχή του αέρα από το τάμπερ
2. Καθαρίζουμε τον λέβητα
3. Ρυθμίζουμε την αντλία πετρελαίου σωστά
4. Αλλάζουμε το Μπεκ τοποθετώντας ένα μικρότερης παροχής
5. Αλλάζουμε τον λέβητα αν η θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη (πάνω από 350 βαθμούς Κελσίου)
6. Τοποθετούμε μειωτήρες στους φλογαυλούς του λέβητα
Έχουμε μικρή θερμοκρασία καυσαερίων 1. Μικρής ικανότητας ψεκασμού Μπεκ
2. Χαμηλή πίεση πετρελαίου
3. Εισροή αέρα στον λέβητα ή στην καμινάδα
1. Αντικαθιστούμε το Μπεκ με ένα μεγαλύτερο
2. Αυξάνουμε την πίεση πετρελαίου της αντλίας
3. Κλείνουμε τις πιθανές παροχές αέρα προς τον λέβητα και την καμινάδα
Η πίεση της αντλίας πετρελαίου δεν είναι σταθερή 1. Βρώμικο φίλτρο αντλίας ή φίλτρο πετρελαίου
2. Βρώμικο Μπεκ
3. Ελαττωματικό κόμπλερ αντλίας
4. Ελαττωματική ή βρώμικη βάνα πετρελαίου
5. Βουλωμένος σωλήνας επιστροφής πετρελαίου
1. Καθαρίζουμε καλά το φίλτρο της αντλίας ή το φίλτρο πετρελαίου γραμμής
2. Το αντικαθιστούμε
3. Το αντικαθιστούμε
4.Καθαρίζουμε την βάνα ή αντικαθιστούμε τον κορμό της
5. καθαρίζουμε τον σωλήνα ή προσέχουμε μήπως είναι στραβωμένος ή πατημένος
Υπάρχουν σταγόνες πετρελαίου ή κάρβουνο στην μπούκα ή στον διασκορπιστήρα 1. Χαμηλή πίεση αντλίας
2. Βρώμικη βάνα ή φίλτρα
3. Το Μπεκ βρίσκεται μακριά από τον διασκορπιστήρα
4. Υπάρχει διαρροή πετρελαίου μεταξύ Μπεκ και σωλήνα πετρελαίου
5. Καρβουνιά ή βρωμιά στην έξοδο του Μπεκ
6. Αέρας στον σωλήνα του καυστήρα
7. Χαλασμένη ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου
8. Ελαττωματικό Μπεκ
9. Λάθος γωνία ψεκασμού του Μπεκ
10. Μεγάλη θερμοκρασία στην μπούκα
1. Αυξάνουμε την πίεση
2. Καθαρίζουμε την βάνα ή τα φίλτρα
3. Τοποθετούμε σωστά το Μπεκ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
4. Σφίγγουμε καλά το Μπεκ ή αν έχουν καταστραφεί τα πάσα αλλάζουμε σωλήνα παροχής πετρελαίου
5. Καθαρίζουμε εξωτερικά το Μπεκ ή το αντικαθιστούμε
6.Πρόβλημα που μετά από δύο τρία ανάματα λύνεται
7. Αν το πετρέλαιο ανάβει αμέσως με το ξεκίνημα του καυστήρα αντικαθιστούμε το πηνίο της
8. Το αντικαθιστούμε
9. Το αντικαθιστούμε με ένα με μικρότερη γωνία ψεκασμού
10. Καθαρίζουμε λέβητα και καμινάδα
Χαμηλή περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα στα καυσαέρια 1. Μεγάλη παροχή αέρα από τον ανεμιστήρα
2. Μεγάλος ελκυσμός καμινάδας
3. Εισροή αέρα στον λέβητα
4. Λάθος απόσταση Μπεκ και διασκορπιστήρα
1. Ρυθμίζουμε κλείνοντας την παροχή του αέρα
2. Ρυθμίζουμε τον ελκυσμό της καμινάδας
3. Σφράγιση των αρμών του λέβητα
4. Τοποθετούμε σε σωστή απόσταση το Μπεκ από τον διασκορπιστήρα
Ακούγεται θόρυβος στην αντλία πετρελαίου 1. Υπάρχει αέρας στην αντλία
2. Υπάρχει μεγάλη υποπίεση ή βουλωμένα φίλτρα
1. Κάνουμε εξαέρωση της αντλίας πετρελαίου
2. Προσέχουμε ώστε η δεξαμενή να μην είναι πάνω ή κάτω από 4 μέτρα από τον καυστήρα (λεπτομέρειες στη σελίδα δεξαμενές ) ή καθαρίζουμε τα φίλτρα
Καμένος μετασχηματιστής 1. Χαλασμένο ηλεκτρονικό
2. Χαλασμένο φωτοκύτταρο
3. Ελαττωματικός μετασχηματιστής
1. Το αντικαθιστούμε
2. Το αντικαθιστούμε
3. Τον αλλάζουμε