Καυστήρας πετρελαίου – πως λειτουργεί.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου

Ο καυστήρας ελέγχεται από αυτοματισμούς.  Για να αρχίσει την λειτουργία του πρέπει το ηλεκτρονικό του να δεχθεί ηλεκτρική εντολή (φάση) από τον θερμοστάτη του πίνακα του λέβητα.  Όταν γίνει αυτό τότε συμβαίνουν με την σειρά τα εξής:

 1. Το ηλεκτρονικό δίνει εντολή στο μοτέρ του καυστήρα. Αυτό αρχίζει να περιστρέφεται και μαζί του αρχίζει να περιστρέφεται η φτερωτή και η αντλία πετρελαίου. Αυτό αργεί για λίγο να συμβεί σε καυστήρες με προθερμαντήρα. Θα πρέπει πρώτα το πετρέλαιο να θερμανθεί μέσα στον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα και μετά να αρχίσουν οι παραπάνω διεργασίες.
 2. Αρχίζει να λειτουργεί ο μετασχηματιστής και δημιουργείται σπινθήρας στην άκρη των ηλεκτροδίων πάνω από το μπεκ. Σε ορισμένους καυστήρες αυτό γίνεται την στιγμή που ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου και αρχίζει να ψεκάζει πετρέλαιο το μπεκ.
 3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα (2 μέχρι 15 ανάλογα τον τύπο του καυστήρα) και εφ όσον δεν υπάρχει φλόγα μέσα στον καυστήρα ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου. Μια ορισμένη ποσότητα καυσίμου πλέον πρεσάρεται προς το μπεκ). Έτσι γίνεται ο ψεκασμός του πετρελαίου και η ανάμειξη του με τον αέρα που ήδη παρέχει η φτερωτή. Το μείγμα αυτό πετρελαίου αέρα αναφλέγεται από τον σπινθήρα των ηλεκτροδίων.
 4. Το φωτοκύτταρο πλέον δέχεται το φως της φλόγας και μετά από λίγα δευτερόλεπτα δίνει εντολή (μέσω του ηλεκτρονικού) για διακοπή λειτουργίας του μετασχηματιστή, ενώ ο καυστήρας συνεχίζει να λειτουργεί.
 5. Όταν κοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς το ηλεκτρονικό επειδή δίνει εντολή ο θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοστάτης του καυστήρα από τον πίνακα του λέβητα ή και από άλλη αιτία, σταματά η λειτουργία του καυστήρα. Σταματά δηλαδή το μοτέρ και κλείνει η ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου.

Παρατηρήσεις

Ο αρχικός χρόνος των λίγων δευτερολέπτων που φυσά ο ανεμιστήρας χωρίς την παροχή πετρελαίου έχει σπουδαία σημασία. Πρώτον ο ανεμιστήρας πετυχαίνει μετά από λίγο να αποδώσει πλήρως και δεύτερον καθαρίζει ο λέβητας από τυχόν επικίνδυνες αναθυμιάσεις πετρελαίου.

Αν μετά από ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες ανάματος του καυστήρα ο λέβητας είναι ζεστός, τότε το πετρέλαιο που ψεκάζεται από το μπεκ και επειδή έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη του λέβητα εξατμίζεται, δημιουργώντας έτσι ένα επικίνδυνο νέφος αερίου.

Όταν τα αέρια αυτά έρθουν σε επαφή με την φλόγα ακολουθεί έκρηξη. Έτσι γίνανε αρκετές εκρήξεις γιατί, κάποιοι θεώρησαν καλό αντί να αντικαταστήσουν μια χαλασμένη ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου, να την καταργήσουν.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο καυστήρας δεν ανάβει όταν:

 1. Δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς το ηλεκτρονικό του καυστήρα.
 2. Υπάρχει φως από φλόγα ή άλλη αιτία μέσα στον λέβητα πριν από το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βάνας πετρελαίου.
 3. Δεν δημιουργείται σπινθήρας επειδή
  • (α) είναι χαλασμένος ο μετασχηματιστής,
  • (β) είναι κατεστραμμένα ή βρώμικα τα ηλεκτρόδια,
  • (γ) δεν είναι σωστά τοποθετημένα αυτά,
  • (δ) είναι χαλασμένο το ηλεκτρονικό.
 4. Δεν ψεκάζεται πετρέλαιο επειδή
  • (α) δεν υπάρχει πετρέλαιο,
  • (β) έχει χαλάσει η ηλεκτρομαγνητική πετρελαίου,
  • (γ) έχει βουλώσει το μπεκ ή ο σωλήνας παροχής πετρελαίου,
  • (δ) έχει χαλάσει το ηλεκτρονικό,
  • (ε) από άλλες αιτίες (παγωμένο πετρέλαιο, νερό στο πετρέλαιο ή σκουπίδια κ.λ.π.).
 5. Ο αέρας είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που απαιτείται (κακή ρύθμιση του τάμπερ ή λανθασμένη τοποθέτη του διασκορπιστήρα).
 6. Δεν βλέπει φως το φωτοκύτταρο μετά το άνοιγμα της βάνας πετρελαίου, επειδή κατά πάσα πιθανότητα είναι λερωμένο ή είναι χαλασμένο ή φταίει το ηλεκτρονικό. Πάντως στην περίπτωση αυτή, αν ο καυστήρας ανάβει και σβήνει τότε κατά πάσα πιθανότητα φταίει το φωτοκύτταρο.
 7. Έχει πάθει βλάβη το ηλεκτρονικό.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ηλεκτρονικό μπλοκάρει την λειτουργία του καυστήρα, ανάβοντας το μπουτόν επαναφοράς που βρίσκεται πάνω του. Για να επαναφέρουμε σε λειτουργία τον καυστήρα, θα πρέπει να πιέσουμε μετά από λίγα λεπτά το μπουτόν αυτό. Αν και πάλι από δυο τρεις επαναφορές μπλοκάρει ο καυστήρας, θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε σε ποιο όργανο υπάρχει βλάβη.