Διαστασιολόγηση και επιλογή καυστήρα πετρελαίου

Επιλογή καυστήρα πετρελαίου

Αντίθλιψη λέβητα

Αντίθλιψη ενός λέβητα ονομάζουμε την πτώση πίεσης στην ροή των καυσαερίων κατά την ροή τους μέσα από τους αυλούς του λέβητα μέχρι την είσοδο τους στην καπνοδόχο.

Η αντίθλιψη κάθε λέβητα μετριέται σε mbar ή σε mmΥΣ (χιλιοστά στήλης ύδατος), όπου

 • 1 mbar = 10 mmΥΣ  και
 • 1 bar = 1000 mbar = 1Αtm

Κατάθλιψη καυστήρα

Κατάθλιψη ενός καυστήρα είναι η πίεση του αέρα του καυστήρα μέσα στον λέβητα κατά την λειτουργία του. Η πίεση αυτή πρέπει να είναι τόση ώστε να υπερνικά τις αντιστάσεις του λέβητα, δηλαδή την αντίθλιψη του λέβητα.

Η κατάθλιψη του καυστήρα μετριέται και αυτή σε mbar ή mmΥΣ και πρέπει να είναι κατά 20% μεγαλύτερη της αντίθλιψης του λέβητα.

Πρέπει λοιπόν κατά την εκλογή του καυστήρα να γνωρίζουμε:

 1. Την ισχύ του λέβητα σε Kcal/h ή σε KW (1 KW = 861 Kcal).
 2. Την αντίθλιψη του λέβητα σε mbar ή σε mmΥΣ.
 3. Τον βαθμό απόδοσης του λέβητα.
 4. Την κατάθλιψη του καυστήρα σε mbar ή σε mmΥΣ.
 5. Την ικανότητα του καυστήρα σε κιλά/ώρα.
 6. Την θερμογόνο δύναμη του καυσίμου που για το πετρέλαιο είναι 10.000Kcal/h ανά κιλό πετρέλαιο.

Δεν μπορούμε σε οποιονδήποτε λέβητα να τοποθετήσουμε οποιονδήποτε καυστήρα και πρέπει να γνωρίζουμε τα παραπάνω στοιχεία.

Οι καυστήρες πετρελαίου συνοδεύονται από διαγράμματα όπως το παρακάτω, με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο καυστήρα ανάλογα με την αντίθλιψη του λέβητα στον οποίο σκοπεύουμε να τον εγκαταστήσουμε και την απαιτούμενη ισχύ σε kW

Διάγραμμα επιλογής καυστήρα για τους καυστήρες Riello σειράς G40

Παράδειγμα

 • Λέβητας ισχύος Q = 100.000 Kcal/h (~110kW)
 • Βαθμός απόδοσης λέβητα (α) 0,9 (90%)
 • Αντίθλιψη λέβητα 2.5mbar
 • Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου (β) 10.000 Kcal/h ανά kg καυσίμου

Η απαιτούμενη παροχή καυσίμου ισούται με  Kgr/h = Q / (α x β)  =  100.000 / (0,9 x 10.000) = 11kgr/h

και ο κατάλληλος καυστήρας θα πρέπει να έχει κατάθλιψη 2.5+20%=3.0 mbar και ικανότητα 11 Kgr/h

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι ο κατάλληλος καυστήρας είναι ο G20S

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι και ο G20 διαθέτει την απαιτούμενη παροχή, αν όμως επιλάγαμε τον G20, θα αντιμετωπίζαμε πρόβλημα λόγω της υψηλής αντίθλιψης του λέβητα.

Σημείωση

Όλοι οι καυστήρες πετρελαίου θα πρέπει να συνοδεύονται από φυλλάδιο με οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης, που να περιλαμβάνει το σχεδιάγραμμα με τις χαρακτηριστικές καμπύλες του καυστήρα.